REGULAMIN 7 DANUTA RINN FESTIWAL – „Ocal w nas ludzi”.

Organizator – Fundacja Apetyt na Kulturę, ul. Z. Modzelewskiego 12,
02-679 Warszawa, fundacja@fank.pl;
Współorganizatorzy – Studio NagrańMEGAFON, Dom Kultury KADR w Warszawie,
Partnerzy – Rebelia Media;
Instytucje wspierające – STOART, ZAiKS, MKiDN, Fundacja Santander Bank Polska S.A.

7 Danuta Rinn Festiwal jest festiwalem ogólnopolskim, organizowanym przez Fundację Apetyt na Kulturę, w którym mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 lat i nie przekroczyły 35 (decyduje data urodzenia);

Festiwal ma charakter 3 etapowy.

Tegoroczna edycja Festiwalu, z uwagi na dokonania artystyczne JACKA CYGANA– autora tekstów piosenek, poety, prozaika, scenarzysty, juora i organizatora festiwali  muzycznych, osobowości telewizyjnej nosi tytuł OCAL W NAS LUDZI (tekst Jacek Cygan, muzyka Krystyna Kwiatkowska) – uczestnicy będą mogli śpiewać piosenki Danuty Rinn i Jacka Cygana.

WARUNKI UCZESTNICTWA

ETAP I – ZGŁOSZENIA / PRZESŁUCHANIE MATERIAŁÓW WIDEO

 1. Każdy uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez formularz dostępny od dnia 01.09.2022r. na stronie www.danutarinnfestiwal.pl w nieprzekraczalnym terminie 10.10.2022r.
 2. Uczestnik przygotowuje i przesyła nagrania audio 2 piosenek, w tym jedną z repertuaru Danuty Rinn lub z tekstem Jacka Cygana, drugą dowolną (w języku polskim). Możliwe jest korzystanie z podkładu muzycznego, lub akompaniamentu własnego. (nie muszą to być profesjonalnie nagrania)
 3. Dokonuje wpłaty bezzwrotnej w wysokości 50 zł przelewem na konto Organizatora, z dopiskiem Danuta Rinn Festiwal. (Bank BGŻ BNP Paribas 81 2030 0045 1110 0000 0252 0550) do 10.10.2022r.;
 4. Lista zakwalifikowanych uczestników pojawi się na FanPage Festiwalu do dnia 30.10.2022r.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji stacjonarnych przesłuchań wstępnych.

ETAP II – KONKURS FINAŁOWY

Każda z zakwalifikowanych osób otrzyma zaproszenie do koncertu finałowego na podany w zgłoszeniu adres email do dnia 5.11.2022r.

 1. Konkurs Finałowy odbędzie się w dniu 26.11.2022r. w Domu Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa (próby 26.11.2022r. godz. 10.00);
 2. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik;
 3. Każdy z wykonawców zaśpiewa jeden utwór, wskazany wcześniej przez Jury z akompaniamentem  i w aranżacji Artur Grudziński BAND;
 4. Kolejność występów konkursowych ustalana jest losowo;
 5. Występy uczestników ocenia profesjonalne Jury;
 6. Lista osób nagrodzonych, na podstawie przesłuchań finałowych 7 Danuta Rinn Festiwal zostanie ogłoszona 26.11.2022r. po występie gwiazdy (około godziny 21:00).

ETAP III – GALA 7 DANUTA RINN FESTIWAL

 1. Gala Finałowa odbędzie się w dniu 26.11.2022r. w Domu Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa;
 2. Kolejność prezentacji Laureatów zostanie ustalona przez organizatorów;
 3. Odczytanie Protokołu Jury i wręczenie nagród nastąpi po Koncercie Gwiazd;

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

 • Grand Prix
 • Złota Nuta
 • Srebrna Nuta
 • Brązowa Nuta
 • Wyróżnienia

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix i I miejsc poprzedniej edycji konkursu;
 2. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny;
 3. Wyznaczeni przez Jury laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego występu w Koncercie Galowym 7 Danuta Rinn Festiwal (26.11.2022r.);
 4. Nieobecność laureata na Koncercie Galowym oznacza jego rezygnację z wszelkich nagród rzeczowych i pieniężnych. Nagrody dla laureatów wyróżnionych można odebrać tylko podczas Koncertu Galowego ;
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych (termin, miejsce bądź odwołanie imprezy bez podania przyczyn);
 6. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z Komisją Konkursu;
 7. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu Uczestników w związku z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatorów;

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.danutarinnfestiwal.pl jest integralną częścią regulaminu. Wysyłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków udziału w Festiwalu.

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

 1. Uczestnicy, biorący udział w Konkursie, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów promujących Koncert Finałowy.
 2. Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na Organizatorów bez wynagrodzenia, a w szczególności:
 3. w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami – w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie i rozpowszechnianie tych występów w radiu i telewizji, a także na stronach internetowych Organizatorów.
Podziel się ze znajomymi!