REGULAMIN 6 DANUTA RINN FESTIWAL – „NADWIŚLAŃSKI Świt”.

Organizator – Fundacja Apetyt na Kulturę, ul. Z. Modzelewskiego 12,
02-679 Warszawa, fundacja@fank.pl;
Współorganizatorzy – Studio NagrańMEGAFON, Dom Kultury KADR w Warszawie,
Partnerzy – Powiat Ciechanowski, Rebelia Media;
Instytucje wspierające – STOART, ZAiKS, MKiDN.

6 Danuta Rinn Festiwal jest festiwalem ogólnopolskim, organizowanym przez Fundację Apetyt na Kulturę, w którym mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 lat (decyduje data urodzenia);

Festiwal ma charakter 3 etapowy.

Tegoroczna edycja Festiwalu, z uwagi na dokonania artystyczne Marka Gaszyńskiego – autora tekstów piosenek, poety, dziennikarza muzycznego, organizatora festiwali muzycznych, autora wielu publikacji muzycznych dotyczących polskiej muzyki rozrywkowej, nosi tytuł NADWIŚLAŃSKI ŚWIT ( Sen o Warszawie – muz. Czesław Niemen, słowa Marek Gaszyński)– uczestnicy będą mogli śpiewać piosenki Danuty Rinn i Marka Gaszyńskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA

ETAP I – ZGŁOSZENIA / PRZESŁUCHANIE MATERIAŁÓW WIDEO

 1. Każdy uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez formularz dostępny od dnia 12.09.2021r. na stronie www.danutarinnfestiwal.pl w nieprzekraczalnym terminie 05.10.2021r.
 2. Uczestnik przygotowuje i przesyła nagrania audio 2 piosenek, w tym jedną z repertuaru Danuty Rinn lub z tekstem Marka Gaszyńskiego, drugą dowolną (w języku polskim). Możliwe jest korzystanie z podkładu muzycznego, lub akompaniamentu własnego. (nie muszą to być profesjonalnie nagrania)
 3. Dokonuje wpłaty bezzwrotnej w wysokości 50 zł przelewem na konto Organizatora, z dopiskiem Danuta Rinn Festiwal. (Bank BGŻ BNP Paribas 81 2030 0045 1110 0000 0252 0550) do 05.10.2021r.;
 4. Lista zakwalifikowanych uczestników pojawi się na FanPage Festiwalu do dnia 11.10.2021r.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji stacjonarnych przesłuchań wstępnych.

ETAP II – PÓŁFINAŁ FESTIWALU

 1. Półfinał odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów w dniu 23.10.2021r.;
 2. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik;
 3. Każdy z półfinalistów śpiewa jeden utwór wskazany przez jurorów, z podkładem lub akompaniatorem własnym;
 4. Jury dokona oceny wszystkich uczestników i nominuje do Finału Konkursu 6 DRF wybranych wokalistów;
 5. Ogłoszenie nominacji nastąpi po koncercie Gwiazdy.

ETAP III – KONKURS FINAŁOWY

 1. Konkurs Finałowy odbędzie się w dniu 27.11.2021r. w Domu Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa (próby 27.11.2021r. godz. 10.00);
 2. Każdy z wykonawców zaśpiewa jeden utwór, wskazany wcześniej przez Jury z akompaniamentem Artur Grudziński BAND;
 3. Kolejność występów konkursowych ustalana jest losowo;
 4. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik;
 5. Występy uczestników ocenia profesjonalne Jury;
 6. Lista osób nagrodzonych, na podstawie przesłuchań 6 Danuta Rinn Festiwal zostanie ogłoszona 27.11.2021r. po występie gwiazdy (około godziny 21:00).

ETAP IV – GALA 6 DANUTA RINN FESTIWAL

 1. Organizator zapewnia nocleg z 27.11.2021r. na 28.11.2021r.. Laureatom Konkursu;
 2. Kolejność prezentacji Laureatów zostanie ustalona przez organizatorów;
 3. Odczytanie Protokołu Jury i wręczenie nagród nastąpi po Koncercie Gwiazd;

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

 • Złota Nuta
 • Srebrna Nuta
 • Brązowa Nuta
 • Nagroda Publiczności
 • Wyróżnienia

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix i I miejsc poprzedniej edycji konkursu;
 2. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny;
 3. Wyznaczeni przez Jury laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego występu w Koncercie Galowym 6 Danuta Rinn Festiwal (27.11.2021r.);
 4. Nieobecność laureata na Koncercie Galowym oznacza jego rezygnację z wszelkich nagród rzeczowych i pieniężnych. Nagrody dla laureatów wyróżnionych można odebrać tylko podczas Koncertu Galowego ;
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych (termin, miejsce bądź odwołanie imprezy bez podania przyczyn);
 6. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z Komisją Konkursu;
 7. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu Uczestników w związku z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatorów;

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.danutarinnfestiwal.pl jest integralną częścią regulaminu. Wysyłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków udziału w Festiwalu.

FESTIWAL ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE, WYDANYMI PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

 1. Uczestnicy, biorący udział w Konkursie, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów promujących Koncert Finałowy.
 2. Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na Organizatorów bez wynagrodzenia, a w szczególności:
 3. w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami – w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie i rozpowszechnianie tych występów w radiu i telewizji, a także na stronach internetowych Organizatorów.
Podziel się ze znajomymi!