Witajcie na stronie Ogólnopolskiego Danuta Rinn Festiwal.

    Festiwal ma na celu promocję twórczości i osobowości jaką była Danuta Rinn. Kilka lat temu zapoczątkowaliśmy nową tradycję, jaką jest zapraszanie na festiwal artystów, których repertuar wchodzi w skład piosenek obowiązkowych. Tegoroczna edycja Festiwalu, z uwagi na dokonania artystyczne ERNESTA BRYLLA– autora tekstów piosenek, poety, prozaika, tłumacza, dyplomaty nosi tytuł BRYLLOWANIE (uczestnicy będą mogli śpiewać piosenki Danuty Rinn i Ernesta Brylla)

Poprzednie edycje Ogólnopolskiego Danuta Rinn Festiwal spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, publiczności oraz mediów. Jest to dla nas bardzo ważne, bo ten repertuar wymaga wyjątkowej muzykalności, wrażliwości oraz kultury muzycznej i estradowej.    

Do  konkursu  zapraszamy osoby które ukończyły 12 lat i nie przekroczyły 35 lat. Festiwal odbywa się w trzech etapach – zgłoszenia/przesłuchanie materiałów audio, konkurs finałowy i koncert galowy. Profesjonalne jury wybierze spośród zgłoszonych uczestników osoby, które zostaną zaproszone do konkursu finałowego. W koncercie galowym 8 Danuta Rinn Festiwal wystąpią laureaci konkursu.

Osoby, zakwalifikowane do finału, wezmą udział w próbach z zespołem. Pod okiem profesjonalnych wokalistów i muzyków, przygotują wybraną piosenkę z repertuaru Danuty Rinn lub z tekstem Ernesta Brylla.

Finałowy koncert, w czasie którego uczestnicy śpiewać będą przy akompaniamencie Artur Grudziński Band, odbędzie się w DK KADR 25 listopada 2023r. W czasie obrad Jury a przed nagrodzeniem laureatów, na scenie wystąpi Gość Festiwalu.

Zapraszamy 🙂