W dniu 25 listopada 2023r. w Domu Kultury Kadr w Warszawie odbyły się przesłuchania finałowe 8 Danuta Rinn Festiwal.

Jury w składzie:

Krystyna Giżowska – przewodniczący
Monika Urlik – członek
Zbigniew Darda – członek
Yugine – członek

postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria I

III miejsce – Paweł Lewandowski

II miejsce – Emilia Głodek

I miejsce – Gustaw Konat

Kategoria II

III miejsce – Julia Wasielewska

II miejsce – Jan Izdebski

I miejsce – Kamila Jonczak

GRAND PRIX jury postanowiło przyznać Urszuli Szumskiej

8 Danuta Rinn Festiwal nie odbyłby się gdyby wsparcie: