REGULAMIN 4 DANUTA RINN FESTIWAL – „Czas relaksu”

Organizator – Fundacja Apetyt na Kulturę, ul. Z. Modzelewskiego 12, 02-679 Warszawa, fundacja@fank.pl;
Współorganizatorzy – Dom Kultury KADR w Warszawie, Centrum Kultury w Łomiankach, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Welskim, Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie, Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, Bartoszycki Dom Kultury, Centrum Kultury Promocji i Turystyki Poniatowa;
Partnerzy – Rebelia Media, Studio NagrańMEGAFON;
Instytucje wspierające – STOART, ZAiKS, MKiDN oraz, ZASP – sekcja estradowa, Muzeum PiosenkiPolskiej w Opolu;

4 Danuta Rinn Festiwal jest festiwalem ogólnopolskim, organizowanym przez FundacjęApetyt na Kulturęw którym mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 lat (decyduje data urodzenia);

Festiwal ma charakter 4 etapowy.

Bohaterem tegorocznej edycji Festiwalu będzie Andrzej Rybiński i jego piosenki.

WARUNKI UCZESTNICTWA

ETAP I – ELIMINACJE REGIONALNE

 1. Każdy uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie www.danutarinnfestiwal.pl w nieprzekraczalnym terminie 08.09.2019r.;
 2. Uczestnik przygotowuje 2 piosenki w języku polskim w tym jedną z repertuaru Danuty Rinn lub Andrzeja Rybińskiego;
 3. Możliwe jest korzystanie z podkładu muzycznego, lub akompaniamentu własnego.
 4. W dniu występu uczestnicy dostarczają podkłady muzyczne na płycie CD w formacie audio, z dokładnym opisem (imię, nazwisko, tytuły utworów) Na płycie mają się znajdować jedynie utwory, które będą wykonywane podczas przesłuchań;
 5. Jury dokona oceny wszystkich uczestników i nominuje do kolejnego etapu wybranych wokalistów;
 6. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik.

Ośrodki, w których odbędą się Eliminacje Regionalne:

 • 07.09.2019r. – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
 • 17.09.2019r. – Bartoszycki Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 11,11-200 Bartoszyce;
 • 21.09.2019r. – Legnickie Centrum Kultury ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica
 • 28.09.2019r. Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
 • 04.10.2019r. – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Welskim, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark Welski;
 • 05.10.2019r. – Centrum Kultury Promocji i Turystyki Poniatowa, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa;
 • 09.10.2019r. Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie, ul. Rynek 3,62-550 Wilczyn;
 • 24.10.2019r. Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10a, 25-514 Kielce;

ETAP II – PÓŁFINAŁ FESTIWALU

 1. Półfinał odbędzie się w dniu 27.10.2019r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra;
 2. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik;
 3. Osoby nominowane do półfinału zobowiązane są do uiszczenia opłaty bezzwrotnej w wysokości 30 zł przelewem na konto Organizatora, z dopiskiem Danuta Rinn Festiwal. (Bank BGŻ BNP Paribas 81 2030 0045 1110 0000 0252 0550);
 4. Każdy z półfinalistów śpiewa jeden utwór wskazany przez jurorów, z podkładem lub akompaniatorem;
 5. Jury dokona oceny wszystkich uczestników i nominuje do Finału Konkursu 4 DRF wybranych wokalistów;

ETAP III – KONKURS FINAŁOWY

 1. Konkurs Finałowy odbędzie się w dniu 14.11.2019r. o godz.18.00 w Domu Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa (próby 14.11.2019r. godz. 10.00);
 2. Każdy z wykonawców zaśpiewa jeden utwór, wskazany wcześniej przez Jury z akompaniamentem Artur Grudziński BAND;
 3. Kolejność występów konkursowych ustalana jest losowo;
 4. Koszty przyjazdu i koszty zakwaterowania ponosi uczestnik;
 5. Występy uczestników ocenia profesjonalne Jury;
 6. Lista osób zakwalifikowanych do Gali 4 Danuta Rinn Festiwal zostanie ogłoszona 14.11.2019. po występie gwiazdy (około godziny 21:00).

ETAP IV – GALA 4 DANUTA RINN FESTIWAL

 1. Organizator zapewnia nocleg z 14.11.2019r na 15.11.2019r. Laureatom Konkursu;
 2. Obowiązkowe próby z zespołem muzycznym odbędą się 15.11.2019r. w godzinach 12:00 – 14:00 w Domu Kultury Kadr;
 3. Gala 4 Danuta Rinn Festiwal rozpocznie się 15.11.2019r. o godzinie 19:00;
 4. Kolejność prezentacji Laureatów zostanie ustalona przez organizatorów;
 5. Po Koncercie Laureatów odbędzie się koncert Gwiazd Festiwalu;
 6. Odczytanie Protokołu Jury i wręczenie nagród nastąpi po Koncercie Gwiazdy;

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

 • Złota Nuta
 • Srebrna Nuta
 • Brązowa Nuta
 • Nagroda Publiczności
 • Wyróżnienia

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc poprzedniej edycji konkursu;
 2. Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny;
 3. Wyznaczeni przez Jury laureaci konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego występu w Koncercie Galowym 4 Danuta Rinn Festiwal (15.11.2019r.);
 4. Nieobecność laureata na Koncercie Galowym oznacza jego rezygnację z wszelkich nagród rzeczowych i pieniężnych. Nagrody dla laureatów wyróżnionych można odebrać tylko podczas Koncertu Galowego ;
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych (termin, miejsce bądź odwołanie imprezy bez podania przyczyn);
 6. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator w porozumieniu z Komisją Konkursu;
 7. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu Uczestników w związku z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatorów;

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.danutarinnfestiwal.pl jest integralną częścią regulaminu. Wysyłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją warunków udziału w Festiwalu.

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

 1. Uczestnicy, biorący udział w Konkursie, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów promujących Koncert Finałowy.
 2. Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na Organizatorów bez wynagrodzenia, a w szczególności:
 3. w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami – w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie i rozpowszechnianie tych występów w radiu i telewizji, a także na stronach internetowych Organizatorów.